ریخته گری

ریخته گری فلزات رنگین:

 ریخته گری آلومینیوم برنز (B148)با گریدهای مختلف از جمله C95800 , و C95200  و….

 ریخته گری تمامی گریدها بر اساس استاندارد مربوطه بوده و تمامی خواص را پوشش می دهد و برای تمامی انها گواهی کیفیت صادر می گردد