استریولیتوگرافی یک روش پرینت ۳ بعدی است که می تواند برای به اجرا درآوردن پروژه هایی که نیاز دارند تا یک جسم ۳ بعدی پرینت شود استفاده شود ، با اینکه این روش قدیمی ترین متد در تاریخ پرینت سه بعدی است ولی همچنان مورد استفاده است . ایده و کاربرد این روش بسیار شگفت انگیز است . چه اینکه شما یک مهندس مکانیک هستید که نیاز دارید بفهمید بخشی به طرحتان فیت می شود یا طراحی هستید که می خواهید یک نمونه اولیه پلاستیکی از یک پروژه جدید را بسازید ، استریولیتوگرافی می تواند به شما کمک کند تا مدل خود را به صورت جسم سه بعدی حقیقی پرینت کنید .
این روش به نام چارلز هال به ثبت رسیده است که از بنیانگذاران شرکت” ۳D سیستم” در سال ۱۹۸۶ است . فرایند پرینت کردن شامل دستگاهی به اسم دستگاه لیتوگرافی (SLA) که به طور منحصر به فردی طراحی شده تا پلاستیک مایع را به اجسام سه بعدی جامد تبدیل کند .
بیشتر تکنیک های پرینت نیازمند فایل CAD هستند تا جسم را پردازش کند این فایل محتوی اطلاعاتی است که شمایی از ابعاد جسم را نشان می دهد . از طرفی فایل CAD باید به فرمتی تبدیل شود که دستگاه بتواند آنرا بخواند . فرمت (STL) معمولاً برای استریولیتوگرافی استفاده می شود و همین طور برای دیگر فرآیند های ساخت افزایشی کاربردی است . کل فرآیند به پرینت شدن لایه به لایه ای از فایل STL منتج می شود ، در نتیجه این فایل باید اطلاعات مربوط به هر لایه را داشته باشد .